تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - الموت لامریکا

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
مجموعه خاطرات "سردار شهید ابراهیم همت"

دوتایی با حاج احمد روی کاغذهایی درشت نوشته بوددند:
«الموت لامریکا.»
کاغذها را لوله کرده بودند توی دستشان و کناری ایستاده بودند. یکیشان مخ یکی از شرطه ها را کار گرفته بود. اون یکی دست گذاشته بود پشت شرطه؛ مثلا گرم گرفته بودند.
چند دقیقه بعد به هم اشاره کردند. دست از سرش کشیدند و او راهش را کشید و رفت.
سرو صدای عرب ها می آمد. ریخته بودند دوروبر شرطه بی خبر از همه جا. بیچاره تازه فهمیده بود چه رودستی خورده.

 پشتش برچسب«الموت لامریکا» زده بوند.


طبقه بندی: با همرزمان شهید، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1392 توسط ش. مثل شهیـــــــد