تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - نکته های قرآنی

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی

1. خداوند دو پیامبر را امتحان کرد.
یکی حضرت سلیمان(ع) در اوج غنا و ثروت و دیگری حضرت ایوب(ع) در اوج فقر و هر دو در این امتحان پیروز و موفق شدند.

2- قرآن از دو فرزند پیامبر یاد می کند.
یکی حضرت اسماعیل(ع) که محضر تسلیم در برابر فرمان خدا بود و دیگری پسر حضرت نوح(ع) که مظهر تمرَد و طغیان بود.

3- دو نوع عشق و محبت از دو ملکه در قرآن یاد شده:
یکی زن فرعون و دیگری زن عزیز مصر.
زن فرعون به خاطر خدا، عاشق راه موسی(ع) شد و در عاقبت به موج پایداری در مسیر عقیده اش به وسیله فرعون به سخت ترین وجه به شهادت رسید،
 عشقی هم که زلیخا «همسر عزیز مصر»به حضرت یوسف پیدا کرد، اما چون عشق او از روی هوس بود و حضرت یوسف زیر بار هوس نرفت، زلیخا او را به زندان افکند و به او تهمت و افترا بست، و در عاقبت  سر از رسوایی و ندامت در آورد.

آری، عشق به خدا پشیمانی ندارد ولی عشق مادی و دنیائی، هم پشیمانی دارد و هم رسوائی.
طبقه بندی: داستانک ها، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 8 آذر 1392 توسط ش. مثل شهیـــــــد