تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - من رفتنی هستم

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
سال 60 در اشنویه مسئول پایگاه بودم. بسیجى سیزده ساله اى داشتیم به نام فاطمى كه نماز شبش ترك نمى شد. شبى او را كشیدم كنار و گفتم: 'شما هنوز به سن بلوغ نرسیده اى، نمازهاى پنج گانه هم بر شما واجب نیست، چه رسد به نماز شب كه مستحب است'. گفت: 'مى دانم برادر جابر، منتها این براى كسى است كه بالاخره مكلف مى شود، من عمرم به دنیا نیست. رفتنى هستم و نمى خواهم لذت عبادت را نچشیده بروم'. او چند روز بعد در درگیرى با نیروهاى دشمن شهید شد.


http://upload13.com/do.php?imgf=139263351245071.jpg
طبقه بندی: با همرزمان شهید، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 بهمن 1392 توسط ش. مثل شهیـــــــد