تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - تحویل

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
راستش را بخواهی اگر به من باشد دلم نمیخواهم امسالم را تحویل دهم! 

تحویلت بدهم که چه بشود؟ که بنشینی و حساب کنی و ببینی در هیچ کدام از روزهایش درست و حسابی تحویلت نگرفته ام؟؟ که ببینی بی قرارت نبوده ام؟؟ که ببینی ذره ای هم منقلب نشده ام؟ تحویلت بدهم که چه بشود؟

اما .. تو خواهی نخواهی امسالم را تحویل میگیری .. مثل تمام روزهایی که تحویلم گرفتی و حالم را پرسیدی و بی تفاوت رد شدم از کنار مهربانی هایت .. تحویلش میگیری و زیباترین حال ها را تحویلم میدهی باز!

چه مهربان پروردگاری هستی .. 


منبع: تکیه گاه

طبقه بندی: دل نوشتــــــــ، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 اسفند 1392 توسط ش. مثل شهیـــــــد