تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - اثر لقمه

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی

یکی از حکما و عارفان وارسته برای شاگردان شیفته حق، سخن می گفت، تا اینکه گفتارش به "اثر غذا " رسید و گفت:

لقمه ی غذل دارای پنج گونه است:

1-  لقمه ی حلال؛

2- لقمه ی حرام؛

3- لقمه ی شبهه ناک؛

4- لقمه ی شهوت؛

5- لقمه ی عادت.

http://upload13.com/do.php?imgf=139515959427021.jpg

سپس در مورد لقمه ی حرام و شبهه ناک و شهوت، چنین شرح داد:

1- لقمه ی حرام موجب قساوت و سختی دل، و جریان دروغ در زبان، بدگویی در غیاب مردم و ... می شود.

2-  لقمه ی شبه ناک (که معلوم نیست حلال است یا حرام) شک و وسوسه در دل ایجاد می کند، و انسان را پرحرف مینماید و دلش را بی رحم می کند و انسان را به پیروی از هوای نفس، وا می دارد.

3-  لقمه ی شهوت ( یعنی لقمه ای که انسان برای تقویت شهوت نفسانی می خورد) در دل انسان، آرزوی دراز ایجاد می کند، و کنترل زبان را از انسان می گیرد.

4- در مورد لقمه ی حلال که معلوم است اثر خوبی دارد، و لقمه ی عادت نیز اگر حلال باشد، و زیاده روی نگردد بی ضرر است.

طبقه بندی: داستانک ها، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1392 توسط ش. مثل شهیـــــــد