تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - حکایت روزگار...

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی

سالی گذشت، باز نیامد و عید شد

گیسوس مادر از غم بابا سپید شد

امروز هم نیامد و غم خانه را گرفت

امروز هم دو مرتبه باران شدید شد

مادر کنار سفره کمی بغض کرد و گفت

امسال هم بدون تو سالی جدید شد

ده سال تیر و آذر و اسفند و... خون دل


http://upload13.com/do.php?imgf=139523875200591.jpg

تا فاو و فکه رفت، ولی نا امید شد

ده سال گریه های مرا دید و بغض کرد

حرفی نزد، نگفت چرا ناپدید شد

ده سال رنگ پنجره های اتاق من

همرنگ چشم های سیاه سعید شد

بعد گذشت این همه دلواپسی و رنج

مادر نگفته بود که بابا شهید شد

=============================

امسال نوبهار شروعش به ماتم است

زیرا كه قلب عالم امکان پر از غم است

باید که پاس حرمت زهرا نگاه داشت

سالی که فاطمیه و نوروز توأم است

طبقه بندی: با همرزمان شهید، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 اسفند 1392 توسط ش. مثل شهیـــــــد