تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - منو از آقا دور نکنید!

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
یكی از بچه های تخریب مجروح شده بود. وقتی بچه هااو را می بردند، در وسط راه گفته بود: «نگه دارید! چرا مرا دور می كنید؟» بچه ها گفته بودند: «برادر تو را از چه چیزی دور می كنیم؟» گفته بود: «آقا دارد می آید و شما دارید مرا دور می كنید! چرا این كار را می كنید؟»تا اینكه درجایی یك دفعه خودش را بلند كرده و مثل اینكه دستش را توی گردن كسی بیندازد، دست را به حالت بغل كردن كسی حركت داده بود و بعد از روی برانكارد روی زمین افتاده بود. همین كه او را بلند كرده بودند، دیده بودند كه شهید شده است!

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1189184/17187975385575936618.jpg

التماس دعا
طبقه بندی: با همرزمان شهید، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 توسط ش. مثل شهیـــــــد