تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - قربان نعش بی سرت...

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
اسمش "بابا زادگان" بود صداش میکردن بابا !! دیگه حوصله ی "زادگانش" را نداشتند! گاهی هم سربه سرش می گذاشتن و صداش می کردن «بــــــــابا....» وقتی برمی گشت سینه میزدن و می گفتن: «قربان نعش بی سرت» میخندید و سر تکان میداد.
با بی سیم چی دوتایی اومده بودن بیرون پتوها را بتکانند؛ دوروبرشان خاک بلند شدو همه چیز بهم ریخت... وقتی خاک نشت دیدیم موج پرتشان کرده داخل سنگر.
رفتم توی سنگر هر دو شهید شده بودند....
سر بیسیم چی روی شانه بابا بود مثل وقتی که یکی سرش را می گذارد روی شانه ی دیگری و میخوابد... بابا هم سر نداشت...
طبقه بندی: با همرزمان شهید، 
برچسب ها: قربان نعش بی سرت...، بابا، بی سیم چی و بابا،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 تیر 1393 توسط ش. مثل شهیـــــــد