تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - نماز اول وقت

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
حاج همت مقید بود نمازش را اول وقت بخواند. یک شب پیش از عملیات مسلم ابن عقیل ایشان به خانه آمد.
سرتاپایش خاک آلوده بود چشمانش قرمز شده بود و بیماری سینوزیت و سرماخوردگی داشت، اگرچه حرفی نزد ولی معلوم بود که خیلی ناراحت و بیمار است.
وضو گرفت تا نماز بخواند من گفتم: حال شما خوب نیست اول غذا بخور، بعد نماز بخوان.
حاجی گفت:« من با سرعت آمده ام که به نماز اول وقت برسم» آن شب آنچنان بیمار بود که من ترسیدم درحال نماز خواندن زمین بیفتد.
 به همین خاطر پهلویش ایستادم تا اگر خواست زمین بخورد او را بگیرم.
با این حال مریض نمیخواست نماز اول وقت را عقب بیاندازد.

منبع: کتاب ستاره ای در زمین

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1189184/20110119154105134_21.jpg
طبقه بندی: با همرزمان شهید، 
برچسب ها: نماز اول وقت، حاج همت و نماز،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 تیر 1393 توسط ش. مثل شهیـــــــد