تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - فقط 8 روز...

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
باز مسموم شده ام از هوای شهر و چه سخت میگذرد
این روزهای غربت!

چه سخت است زینبی بودن بعد از یک حماسهء عاشورایی!
هشت سال قلبهایتان با ترکشها همسایه بود!

8 سال برایمان وصیّتنامه نوشتید!
8 سال فاصلهء رسیدن تا کربلا را برایمان کوتاه کردید!

8 سال مهمان ِسنگرهای غیرت بودید!

شهدا با شُمایَم!
نیروهای جامانده در خاکریز دنیا،از نَفَس افتاده اند!

عن قریب است که گرفتار شویم
بعد از شما، قرار بود زینبی باشیم!

"شهدا"صدایم را می شنوید؟
سربند و سنگرهایمان را گم کرده ایم!

شلمچه برایمان غریب است!
ما خواب بودیم و کَرخه را آب بُرد و دیگر زمزمه مناجاتِ نورایی
در پیچ و خم ِ بلندیهایش نمی پیچد!

دیدنِ دوکوهه،چزابه و شرهانی ، دیگر از غفلت ِما،نمی کاهد!

ما هنوز در محاصره سیم خاردارهای نَفسیم، و بچه های گردانِ حَنظَله
هنوز تشنه لبیک!

رفیقانِ جامانده از کاروانِ حماسی تان را دریابید!
از ما برایشان کاری ساخته نیست!

بی درد شده ایم و دردهایشان را در کنجِ تاریکخانه های ذهنمان
به فراموشی سپرده ایم!

بچه ها به دادمان برسید!
از آن"هشت سال حماسه" فقط هشت روزش باقی مانده!

فقط هشت روز...

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1189184/697.jpg
طبقه بندی: دل نوشتــــــــ، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 شهریور 1393 توسط ش. مثل شهیـــــــد