تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - سیب شبهه ناک

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
بسم رب الشهدا و الصدیقین

زیر سایه درخت مشغول بازی بودیم، یکی از بچه ها، چشمش به سیب سرخی که توی جوب آب افتاه بود و داشت می گذشت.
دست کرد سیب را برداشت و بین بچه ها تقسیم کرد.
مسعود سهمش را نگرفت و گفت: « چون نمی دانم صاحبش راضی هست یا نه نمی خورم.»

شهید مسعود کریمی مجد

(منبع: کتاب زنگ عبور ص 111)


http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1189184/nnq9vm7hgskqkex6itq.jpg
طبقه بندی: با همرزمان شهید، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 15 آذر 1393 توسط ش. مثل شهیـــــــد