تبلیغات
خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی - عشق به امام

خاکیــــــــــان افلاکـــــــــی
 
جانم فدای سید علی
بسم رب الشهدا و الصدیقین

زمان شاه بود. همه سر صف ایستاده بودیم که چند نفر با کارتن های موز و کیک، وارد مدرسه شدند. قبل از اینکه موز و کیک به هر نفر بدهند، ازش پرسیدند «طرفدار شاهی یا خمینی؟» اگه می گفت شاه بهش میدادند. نوبتش که شد دیدم با چهره سرخ شده، کیک و موز را گرفت، زد زمین و با فریاد گفت:« نه موز و کیکتون رو میخوام، نه اون شاه نادونتون رو. من عاشق امام هستم.» بعدش هم از مدرسه دوید بیرون. مادرش میگفت: اون روز بعداز مدرسه، رفت هرچی پول تو جیبی داشت، داد عکس امام خرید و آورد خانه و با سنجاق چسبوند روی سینه اش.

شهید بختیار احمدی

(منبع: گلاب سیاه، ص 8 )


http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/397/1189184/khomeny.jpg
طبقه بندی: با همرزمان شهید، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1393 توسط ش. مثل شهیـــــــد